Το αλουμίνιο αποτελεί ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό
υλικό, με φυσικές και χημικές ιδιότητες εφάμιλλες των πιο
 
ανθεκτικών στοιχείων,παρουσιάζοντας μοναδικές μηχανικές αντοχές.
περισσότερα...
 

FIJI