Το αλουμίνιο αποτελεί ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό, με φυσικές και χημικές ιδιότητες εφάμιλλες των πιο ανθεκτικών στοιχείων, παρουσιάζοντας μοναδικές μηχανικές αντοχές.
 
 

Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία Α.Κιούλος αναζητώντας την ποιότητα στα προϊόντα της φέρει μία σειρά από πιστοποιήσεις τόσο ως προς τα προφίλ που χρησιμοποιεί όσο και ως προς την μέθοδο και διαδικασία παραγωγής για την πιστοποιημένη επισήμανση των συστημάτων της.

Τα προφίλ της εταιρείας πιστοποιούνται από διεθνούς φήμης Ινστιτούτα, όπως το γερμανικό Ερευνητικό Ινστιτούτο IFT Rosenheim, από το έγκυρο Ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης Αλουμινίου (ΕΚΑΝΑΛ) το οποίο και αποτελεί κοινοποιημένο εργαστήριο από την ΕΕ για τον έλεγχο ανεμοπερατότητας και υδατοστεγανότητας ενώ η διαδικασία παραγωγής πιστοποιείται με την σήμανση CE που οφείλουν όλες η εταιρείες παραγωγής συστημάτων να φέρουν στα παραγόμενα συστήματά τους.